RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA

IULIE-AUGUST 2015

al CD si salariatilor de la C. A. R. INVATAMANT CIMPULUNG  IFN

 

 

Subsemnatul Oncioiu Nicusor in calitate de presedinte al C. A. R.  INVATAMANT CIMPULUNG IFN, aduc la cunostinta CD activitatea desfasurata in perioada 1 IULIE -31 AUGUST  2015 de catre salariatii CAR si consiliul director, dupa cum urmeaza:

In aceasta perioada salariatii din CAR Invatamant impreuna cu comitetul de credit au analizat si au  acordat un numar de 351 imprumuturi, portofoliul de imprumuturi de la inceputul anului pina la 31 august 2015 fiind de 997, din care refinantari 170 cu o valoare de 3.788. 700 lei.

Valoarea imprumuturilor acordate este de 14.744.766,66 lei de la inceputul anului si pana la 31.08.2015.

Dobanda incasata la imprumuturile acordate in perioada iulie-august  este de 89.826 lei.

Veniturile totale  realizate au fost in suma de 1.237.129,83 lei .

Cheltuielile au fost in suma de 415.114,22 lei ceea ce reprezinta 33.55% din veniturile incasate.

Nivelul dobanzii cu care s-au acordat imprumuturile a fost de 13%/an.(12,86%)

Diferenta dintre venituri si cheltuieli = excedent in suma de 822.015,61. lei.

Fondul social la sfarsitul lunii curente este de 14.711.257 lei, deci acest fond ar putea fi bonificat cu o bonificatie de 5,50%.

Soldul contului de disponibilitati in banci la 21.09.2015 este de 1.214.508,33lei ( statutul prevede la Art.36. Rezerva statutară şi rezerva de risc, constituite conform art.34 şi 35 trebuie menţinute de casa de ajutor reciproc în valoare de cel puţin 10% din activele totale.)

Total active se compun din lichiditati 1.214.508,33 +imobilizari corporale 269.631,26lei + 268.252,16 lei +15.967.97 lei +19.510 =1.787.869,72 lei + imprumuturile acordate. Activele totale nu sunt numai disponibilitatile banesti- va rog !!!

Pana la data de 31.08.2015 s-au verificat toti debitorii, respectiv imprumuturile care au 3 rate neachitate consecutiv. Soldul contului debitori era la finele perioadei in suma de 2.353,13 lei.

Se actioneaza girantii (fisa 1338-Herovic, fisa 7627- Pitigoi , Moldoveanu), s-au transmis adrese de instiintare la giranti pentru imprumutul d-nei Racaru.

La 31 august 2015 C A R Invatamant avea un numar de 3.592 membrii, la 1 ianuarie 2015 numarul membrilor C A R era de 3491  (3.592 – 3.491  = 101 noi membrii).

 

 

 

 

Presedinte,

Oncioiu Nicusor