C.A.R. Invatamant Campulung I.F.N. aduce la cunostinta celor interesati de ocuparea postului de casier, devenit vacant, urmatoarele:

* Conditii pentru ocuparea postului:

– membru al C.A.R. pana la data scoaterii postului la concurs;

– studii economice medii sau superioare;

– vechime in specialitatea postului: minim 3 ani;

– certificat operare PC.

* Documentele dosarului:

  1. cererea de inscriere, ce va fi completata in momentul depunerii dosarului;
  2. cazier judiciar;
  3. C.V.;
  4. recomandare de la ultimul loc de munca;
  5. actele de studii, in original si copie;
  6. C.I., in original si copie;
  7. copie carnet de munca si extras REVISAL.

      Documentele vor fi asezate in dosar cu sina, in ordinea prezentata.

     Dosarele se depun la sediul C.A.R. Invatamant Campulung I.F.N., in perioada 29 martie-05 aprilie 2016, intre orele 9-17.

* Bibliografia de concurs:

– Legea 82/1991, art:6, 11, 41;

– OMEF 3512/2008, Anexa 1, pana la registrele E, F; Anexa 2, cap. IV si V;

– Decretul 209/1976;

– Legea 22/1969;

– Legea 333/2003, art. 1, 2, 4 si 50.

 * Desfasurare concurs:

– verificare dosare: 07 aprilie 2016;

– afisare rezultate verificare dosare: 08 aprilie 2016, ora 10;

– proba practica: 14 aprilie2016, ora 14;

– afisare rezultate proba practica: 14 aprilie 2016,ora 18;

– proba scrisa: 15 aprilie 2016, ora 14; Conditia de sustinere a probei scrise este obtinerea notei minim 7( sapte) la proba practica;

– afisare rezultate proba scrisa: 16 aprilie, ora 12;

– depunere contestatii: pana ape data de 18 aprilie 2016, ora 12;

– afisare rezultate finale: 19 aprilie 2016, ora 12;

– validare concurs  in C.D.: 20 aprilie 2016, ora 16.