FONDUL SOCIAL MEDIU AL

 MEMBRILOR CAR ÎNVĂŢĂMÂNT

 CÂMPULUNG IFN A FOST BONIFICAT

CU 5,5% PENTRU EXERCIŢIUL

FINANCIAR 2017